Dr.Grün Dietrich

 Dr. med. Dietrich Gruen

  • vyštudoval medicínu na univerzite v Mníchove a od roku 1978 pracuje ako lekár 
  • vyvinul produkty BioProtect na ochranu pred elektromagnetickým žiarením
  • celý život sa venuje problematike elektrosmogu a jeho vplyvu na človeka
  • založil INŠTITÚT NA BIOENERGETICKÝ VÝSKUM v Nemecku
  • je uznávaným lekárom
  • je uznávaným odborníkom v oblasti ochrany pred elektromagnetickým žiarením