Elektromagnetické žiarenie škodí 

Odborníci z celého sveta sa zhodujú na škodlivosti elektrosmogu a varujú aj pred najmenším zdrojom žiarenia, ktoré môže viesť k nasledujúcim symptómom:


Nespavosť 
Nervozita a nepokoj
Únava 
Zníženie výkonu
Bolesti hlavy, migréna 
Hučanie v ušiach
Pomočovanie 
Erektilná dysfunkcia
Poruchy pamäti 
Alergie
Potenie 
Poruchy sústredenia a učenia
Poruchy obehu krvi 
Poruchy srdcového rytmu
Zrútenie imunitného systému 
Leukémia
Kardiovaskulárne ochorenia 
Genetické zmeny
Rakovina

 
“Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

Michel De Montaigne