Elektrosmog

Video, flash required.

Elektromagnetické žiarenie

zaťažujúce naše životné prostredie sa nachádza všade vôkol nás a bohužiaľ sa stáva stále väčším problémom. Každý je vystavený tak žiareniu z prírodných zdrojov, ktoré tu bolo vždy, ako aj z umelých zdrojov, ktoré vzniká okolo elektrozariadení a v určitých frekvenciách je miliónkrát silnejšie.

 Všetky elektrické zariadenia, napr. televízory, počítače, svetlá, lampy, el. vedenie, wifi, rádiá, mikrovlnky, hifi, automobily, vysielače mobilných operátorov atď. vytvárajú okolo seba elektromagnetické pole. Rozšírením mobilných telefónov sa problém elektrosmogu mnohonásobne zvýšil a bohužiaľ permanentne rastie.

 Nik si už nedokáže predstaviť život bez týchto vymožeností dnešnej doby a my si neuvedomujeme, že sa vystavujeme nebezpečnému žiareniu, ktoré preukázateľne ohrozuje naše zdravie. 

 Zaťaženie elektrosmogom stúpa deň čo deň a je daňou, ktorou za tieto vymoženosti modernej doby platíme, keď sa pred ním nechránime.

 

Zoznam stránok v Elektrosmog: