Elektromagnetické záření škodí 

Odborníci celého světa se shodují na škodlivosti elektrosmogu a varují před sebemenším zatížením, které by mohlo vést k následujícím symptomům:


Nespavost 
Nervozita a neklid
Únava 
Snížení výkonu
Bolesti hlavy, migrény 
Hučení v uších
Pomočování 
Erektilní dysfunkce
Poruchy paměti 
Alergie
Pocení 
Poruchy soustředění a učení
Poruchy oběhu krve 
Poruchy srdečního rytmu
Zhroucení imunitního systému 
Leukémie
Kardiovaskulární onemocnění 
Genetické změny
Rakovina

 
“Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

Michel De Montaigne