Dr.Grün Dietrich

Dr- Gruen Dietrich_1.png

  • vystudoval medicínu na univerzitě v Mnichově a od roku 1978 pracuje jako lékař 
  • vyvinul produkty BioProtect pro ochranu před elektromagnetickým zářením
  • celý svůj život se věnuje problematice elektrosmogu a jeho vlivu na člověka
  • založil INSTITUT PRO BIOENERGETICKÝ VÝZKUM v Německu
  • je uznávaným lékařem
  • je uznávaným odborníkem v oboru ochrany před elektromagnetickým zářením