Pro ochranu celé rodiny a obydlí doporučujeme:

Opatřit každý mobil, bezdrátový telefon, wifi, ... čipem BioProtect Mobil.  www.bioprotectmobil.com

V obydlí odrušit každý spotřebič samostatně nebo celý dům čí byt jako celek kartou BioProtect Card. 
Pro osobní ochranu nosit kartu BioProtect Card stále u sebe. www.bioprotectcard.com. 

V případě, že bydlíte v blízkosti vysílačů mobilních operátorů použijte naši nejúčinnější ochranu proti vysokofrekvenčnímu záření BioProtect 400. www.bioprotect400.com.