Elektrosmog - elektromagnetické záření

Video, flash required.

zatěžující naše životní prostředí se nachází všude kolem nás a stává se bohužel neustále se zvyšujícím problémem. Každý je vystaven jak přirozenému záření, které zde bylo vždy, tak i nepřirozenému, které vzniká okolo elektro-zařízení a vyzařuje v určitých frekvencích milionkrát silněji. 

 Veškeré elektrické zařízení, jako např. televizory, počítače, světla, lampy, el.vedení, wifi, rádia, mikrovlnky, Hifi, automobily, vysílače mobilních operátorů,…vytváří okolo sebe elektromagnetické zářící pole. Rozšířením mobilních telefonů se problém elektrosmogu mnohonásobně zvýšil a bohužel permanentně roste.

 Nikdo si už život bez těchto vymožeností dnešní doby nedokáže představit a my se neuvědomujeme, že se vystavujeme nebezpečnému záření, které prokazatelně ohrožuje naše zdraví. 

 Zatížení elektrosmogem stoupá každým dnem a je daní, kterou za tyto vymoženosti moderní doby platíme, když se nechráníme.

 

Seznam stránek v Elektrosmog - elektromagnetické záření: